Emeğin sömürülmediği, laik, demokratik, eşit, özgür bir Türkiye umuduyla bütün meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının, bütün emekçilerin  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi