DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan bir heyet, Şırnak’ta 17 Ekim 2017 tarihinde Cudi dağı eteklerindeki açık madende meydana gelen ve sekiz işçinin yaşamını kaybettiği göçükle ilgili yerinde incelemelerde bulunarak bir rapor hazırladı. Madendeki incelemelere katılan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB merkez yönetim kurulu üyeleri ve yerel örgütlerden temsilciler, hayatını kaybeden 17 yaşındaki işçinin ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dilediler.

İncelemelerde bulunan heyette yer alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, SGK verilerine göre, 2014 yılında 221.366 iş kazası ve 494 meslek hastalığı vakası meydana geldiğini ve 1.626 çalışanın iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölümlerin son bulması için kar odaklı değil insan sağlığını ve yaşamını önceleyen politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Rapora ulaşmak için linki tıklayınız.