Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç Beraat Etti: “Önceden İzin Almaksızın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlemek Anayasal Haktır!” 18.09.2023
2 G(ö)REV Eyleminde Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan’ın Yargılanmasına Devam Edildi 15.09.2023
3 TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı 26.07.2023
4 Hatay Tabip Odası Arazisinin Riskli Alan İlan Edilmesine Karşı TTB’nin Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Reddedildi 21.07.2023
5 TTB, Hekimlik Faaliyeti İçin Şirket Kurmuş Hekimlerden Ek Olarak Munzam Aidat Alınması Kararını İstinafa Taşıyacak 02.06.2023
6 TTB’nin Açtığı Dava Sonucu Aile Hekimlerine Destek Ödemesini İhtar Puanı Almama Şartına Bağlayan Düzenlemenin Yürütmesi Durduruldu 27.04.2023
7 TTB’nin de Aralarında Olduğu Emek-Meslek ve Çevre Örgütleri, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Dava Açtı 24.04.2023
8 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 12.04.2023
9 İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında TTB’nin Yaptığı Temyiz Başvurusu Oyçokluğu ile Reddedildi 11.04.2023
10 TTB’den Hatay’da Depreme Dayanıklı Olmayan Hastanelerin Yapı Sorumluları Hakkında Suç Duyurusu 10.04.2023
11 İşyeri Hekimlerinin Sertifikalarını Kullanmalarını Engelleyen Düzenleme İptal Edildi 07.03.2023
12 TTB’nin de Davacıları Arasında Olduğu Sinop Nükleer Santrali Davası’nda Yerel Mahkemenin ÇED Raporunu Uygun Bulan Kararı Danıştay Tarafından Bozuldu 23.02.2023
13 Sarıkamış’ta Kaldığı Apartta Uğradığı Haksız Muamele ve Hakarete Rağmen Hakkında Dava Açılan Meslektaşımız Beraat Etti 16.02.2023
14 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Metin Lokumcu Davasında Uzman Görüşü Verdi: “Ölümün, Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımına Bağlı Olması Mümkün” 27.01.2023
15 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 27.01.2023
16 Osmaniye’de Kamu Görevlisine Hakaret Suçlamasıyla Yargılanan Meslektaşımız Beraat Etti 15.12.2022
17 8 Şubat G(ö)REV Eyleminde Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı 03.12.2022
18 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dosyası İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Kabul Edildi: Duruşma 23 Aralık 2022 Günü Görülecek 02.12.2022
19 Erzincan İliç’teki Çöpler Kompleks Madeni ÇED Olumlu Kararına Yapılan İtirazın Davası Görüldü: Erzincan İliç Altın Madeni Kapatılmalıdır! 01.12.2022
20 Mustafa Yücel Hakkındaki İkinci Dava Eskişehir’de Başladı: TTB’nin Katılma Talebi Kabul Edildi 29.11.2022
21 İdare Mahkemesi TTB’yi Haklı Buldu: Beyaz Kod Verilerini İstemek TTB’nin Görev Tanımı Kapsamındadır, Verileri Paylaşmak Sağlık Bakanlığı’nın Sorumluluğudur 21.11.2022
22 TTB, Hekimlik Faaliyeti İçin Şirket Kurmuş Hekimlerden Ek Olarak Munzam Aidat Alınmaması İçin Dava Açtı 16.11.2022
23 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi 09.11.2022
24 İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin TTB’nin Yaptığı Suç Duyurusuna Takipsizlik Kararı Verildi 07.11.2022
25 Mustafa Yücel’in Yargılanmasına Başlandı: TTB’nin Katılma Talebi Kabul Edildi 03.11.2022
26 TTB’den Basın Bilgilendirme Notu: TTB Kanununda Kayyum ve Benzeri Bir Uygulama Bulunmamakta, Hazırlanan Davanamede de Bu Yönde Bir Talep Yer Almamaktadır 01.11.2022
27 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 18.10.2022
28 TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili YÖK’e Dava 17.10.2022
29 TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na Dava 17.10.2022
30 TTB, Muayenehane Hekimlerinin Emeğine Müdahale Ederek Serbest Çalışma Hakkını Gasp Eden ve Hastaların Mağdur Olmasına Yol Açan Yönetmelik Değişikliğine Dava Açtı 13.10.2022
31 TTB, SES, İHD ve TİHV, Pandemide Sağlık ve Yaşam Hakkı İhlallerine Karşı Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle AYM’ye Başvurdu 01.10.2022
32 Mesai Dışı Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 30.09.2022
33 Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu Bilgi Notu 30.09.2022
34 TTB Kazandı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Diyen Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyeleri Beraat Etti 29.09.2022
35 Üyelerimize MBYS ile İlgili Bilgi Notu 26.09.2022
36 Artvin’de Meslektaşımızın Bıçaklı Saldırıya Uğramasına İlişkin Dava Devam Etti: İl Sağlık Müdürlüğü Hukuki Desteğini Çekti, Sanık Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı 13.09.2022
37 TTB’nin Suç Duyurusu Sonucu İddianame Hazırlandı: Mustafa Yücel Hekim Değil, Pazarladığı Ürün İlaç Değil! 13.09.2022
38 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın Yargılandığı Davada Yanındaydık 08.09.2022
39 Sarıkamış’ta Kaldığı Apartta Uğradığı Haksız Muamele ve Hakarete Rağmen Hakkında Dava Açılan Meslektaşımızın Yanındaydık 08.09.2022
40 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapan Hekimlerin Mali Haklarına İlişkin Hukuki Bilgi Notu 04.09.2022
41 TTB, İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında Temyiz Başvurusu Yaptı 02.09.2022
42 Hekim Geçici Görevlendirmeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular 24.08.2022
43 TTB’den Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in İptali İçin Dava 19.08.2022
44 TTB’den Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, Türk Eczacıları Birliği’ne Mustafa Yücel Hakkında Yazı ve Suç Duyurusu 10.08.2022
45 TTB Hukuk Bürosu Görüşü: ”Kamuda Görev Yapan Hekimler Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek” 08.08.2022
46 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Açtığı Davada Anayasa Mahkemesi’nden Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin Sözleşme Feshi Maddesine İptal Kararı ve TTB Hukuk Bürosu Görüşü 05.08.2022
47 TTB’den İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin Maden Şirketi ve Yetkili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
48 TTB’den G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmam Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
49 Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı 16.05.2022
50 TTB’den 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı Birinci Dönem Kontenjan Tablosunun İptali İçin Danıştay’a Başvuru 27.04.2022
51 Esnaf-İşçi Usulüyle Çalıştırılan Hekimlerin Vergilendirilmelerine İlişkin Kanun Teklifi ile İşverenlere Af, Hekimlere Zorunlu Esnaflık Dayatması Getirilmek İsteniyor 05.04.2022
52 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş 04.03.2022
53 Meslektaşımıza Şiddet Uygulayan Sanığa 5 Yıl 3 Ay 7 Gün Ertelemesiz Hapis Cezası Verildi 24.02.2022
54 Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu 15.02.2022
55 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu 10.02.2022
56 Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz 09.02.2022
57 Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda Öğretim Üyelerinin Görevlendirmesinde Rektörün Yetkisini Kaldıran Hüküm İptal Edildi 01.02.2022
58 İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 03.01.2022
59 Hukuki Mücadele Sonuç Verdi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Eğitim Sorumluluğu Görevine İadesine Karar Verildi 24.12.2021
60 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu 13.12.2021
61 VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 31 Aralık 2021 06.12.2021
62 TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi 18.11.2021
63 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Proje Finansmanı Kesintilerinin Döner Sermayeden Ayrılması, TTB’nin İtirazı Üzerine Hukuka Aykırı Bulundu 12.11.2021
64 Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Belirlediği Avukata Vekalet Verme Zorunluluğu, TTB’nin Açtığı Dava ile İptal Edildi 03.09.2021
65 TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı 20.08.2021
66 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesinin Fesih Kararını Mahkeme İptal Etti 20.05.2021
67 60 Yaş Altı Emekli Hekimler İçin Beklenen Danıştay Kararı Tebliğ Edildi 17.05.2021
68 Hastanede Mesai Takibi İçin Fotoğraf Çekme Uygulaması İptal Edildi 17.05.2021
69 TTB İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi İşlemine Karşı Dava Açtı 11.05.2021
70 Sağlık Çalışanlarına “Rüşvetçi”, TTB’ye “Aşı Karşıtı” diyen Murat Alan’a Basın Konseyi’nden Uyarı Cezası 19.02.2021
71 TTB Hukuk Bürosu’ndan VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu 10.02.2021
72 Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın İtirazını Reddetti: İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB ile Paylaşılmalıdır 21.01.2021
73 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
74 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
75 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
76 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
77 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
78 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
79 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
80 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
81 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
82 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
83 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
84 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
85 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
86 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
87 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
88 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
89 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
90 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
91 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
92 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
93 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
94 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
95 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
96 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
97 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
98 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
99 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
100 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
101 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
102 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
103 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
104 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
105 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
106 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
107 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
108 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
109 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
110 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
111 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
112 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
113 TTB'den OHAL Komisyonu'na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
114 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
115 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
116 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
117 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
118 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
119 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
120 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
121 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
122 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
123 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
124 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
125 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
126 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
127 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
128 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
129 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
130 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
131 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
132 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
133 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği'ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
134 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
135 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
136 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti? 21.06.2016
137 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
138 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'ni durdurdu 16.05.2016
139 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
140 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
141 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
142 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
143 'www.eniyihekim.com' isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
144 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
145 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
146 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
147 Danıştay: 'TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler' 19.02.2016
148 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
149 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
150 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
151 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016