Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 TTB Hukuk Bürosu Görüşü: ”Kamuda Görev Yapan Hekimler Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek” 08.08.2022
2 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Açtığı Davada Anayasa Mahkemesi’nden Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin Sözleşme Feshi Maddesine İptal Kararı ve TTB Hukuk Bürosu Görüşü 05.08.2022
3 TTB’den İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin Maden Şirketi ve Yetkili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
4 TTB’den G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmam Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
5 Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı 16.05.2022
6 TTB’den 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı Birinci Dönem Kontenjan Tablosunun İptali İçin Danıştay’a Başvuru 27.04.2022
7 Esnaf-İşçi Usulüyle Çalıştırılan Hekimlerin Vergilendirilmelerine İlişkin Kanun Teklifi ile İşverenlere Af, Hekimlere Zorunlu Esnaflık Dayatması Getirilmek İsteniyor 05.04.2022
8 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş 04.03.2022
9 Meslektaşımıza Şiddet Uygulayan Sanığa 5 Yıl 3 Ay 7 Gün Ertelemesiz Hapis Cezası Verildi 24.02.2022
10 Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu 15.02.2022
11 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu 10.02.2022
12 Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz 09.02.2022
13 Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda Öğretim Üyelerinin Görevlendirmesinde Rektörün Yetkisini Kaldıran Hüküm İptal Edildi 01.02.2022
14 İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 03.01.2022
15 Hukuki Mücadele Sonuç Verdi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Eğitim Sorumluluğu Görevine İadesine Karar Verildi 24.12.2021
16 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu 13.12.2021
17 VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 31 Aralık 2021 06.12.2021
18 TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi 18.11.2021
19 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Proje Finansmanı Kesintilerinin Döner Sermayeden Ayrılması, TTB’nin İtirazı Üzerine Hukuka Aykırı Bulundu 12.11.2021
20 Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Belirlediği Avukata Vekalet Verme Zorunluluğu, TTB’nin Açtığı Dava ile İptal Edildi 03.09.2021
21 TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı 20.08.2021
22 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesinin Fesih Kararını Mahkeme İptal Etti 20.05.2021
23 60 Yaş Altı Emekli Hekimler İçin Beklenen Danıştay Kararı Tebliğ Edildi 17.05.2021
24 Hastanede Mesai Takibi İçin Fotoğraf Çekme Uygulaması İptal Edildi 17.05.2021
25 TTB İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi İşlemine Karşı Dava Açtı 11.05.2021
26 Sağlık Çalışanlarına “Rüşvetçi”, TTB’ye “Aşı Karşıtı” diyen Murat Alan’a Basın Konseyi’nden Uyarı Cezası 19.02.2021
27 TTB Hukuk Bürosu’ndan VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu 10.02.2021
28 Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın İtirazını Reddetti: İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB ile Paylaşılmalıdır 21.01.2021
29 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
30 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
31 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
32 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
33 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
34 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
35 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
36 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
37 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
38 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
39 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
40 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
41 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
42 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
43 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
44 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
45 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
46 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
47 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
48 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
49 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
50 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
51 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
52 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
53 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
54 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
55 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
56 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
57 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
58 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
59 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
60 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
61 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
62 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
63 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
64 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
65 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
66 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
67 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
68 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
69 TTB'den OHAL Komisyonu'na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
70 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
71 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
72 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
73 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
74 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
75 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
76 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
77 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
78 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
79 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
80 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
81 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
82 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
83 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
84 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
85 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
86 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
87 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
88 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
89 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği'ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
90 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
91 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
92 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti? 21.06.2016
93 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
94 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'ni durdurdu 16.05.2016
95 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
96 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
97 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
98 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
99 'www.eniyihekim.com' isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
100 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
101 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
102 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
103 Danıştay: 'TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler' 19.02.2016
104 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
105 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
106 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
107 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016