Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Sağlık Çalışanlarına “Rüşvetçi”, TTB’ye “Aşı Karşıtı” diyen Murat Alan’a Basın Konseyi’nden Uyarı Cezası 19.02.2021
2 TTB Hukuk Bürosu’ndan VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu 10.02.2021
3 Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın İtirazını Reddetti: İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB ile Paylaşılmalıdır 21.01.2021
4 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
5 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
6 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
7 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
8 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
9 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
10 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
11 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
12 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
13 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
14 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
15 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
16 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
17 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
18 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
19 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
20 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
21 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
22 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
23 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
24 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
25 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
26 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
27 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
28 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
29 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
30 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
31 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
32 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
33 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
34 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
35 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
36 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
37 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
38 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
39 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
40 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
41 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
42 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
43 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
44 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
45 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
46 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
47 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
48 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
49 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
50 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
51 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
52 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
53 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
54 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
55 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
56 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
57 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
58 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
59 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
60 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
61 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
62 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
63 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
64 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
65 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
66 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
67 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
68 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
69 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
70 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
71 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
72 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
73 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
74 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
75 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
76 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
77 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
78 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
79 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
80 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016