Dünya Tabipler Birliği (DTB), sağlık veritabanları ve biyobankalarla ilgili etik kaygılarını açıkladı.

DTB’nin Ekim 2002’deki 53. Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge”si, Ekim 2016’da Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilen 67. Genel Kurulu’nda gözden geçirildi.

Bildirgede, kimliği belirlenebilir verilerin ve biyolojik materyalin, hastalara sunulan bireysel hizmetin ötesinde toplanması, saklanması ve kullanılması konuları ele alındı.

DTB’nin görevi bağlamında en başta hekimlere yönelik olarak hazırlanan bildirgede birey onuru, gizlilik ve özel yaşama saygı, özerklik, toplum yararı gibi etik ilkeler üzerinde duruldu. Ayrıca, ilgili mercilere sağlık verilerinin ve biyolojik materyalin bildirgede ortaya konulan ilkelere uygun biçimde korunmasını sağlayacak politikaları ve yasal düzenlemeleri hazırlamaları çağrısında bulunuldu. 

DTB’nin bildirgesi için tıklayınız.