Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ücretleri içinde bulunduğumuz 2019 yılında her bir sınav için 216 TL, toplamda 432 TL olarak belirlenmiştir. 2014 yılında 80 TL olan sınav ücretinin aradan geçen 5 yılda 5.4 kat artırıldığı görülmektedir.

Bu sınavlar İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere sadece üç şehirde yapılmaktadır. Bu şehirlerde yaşamayan adaylar ayrıca ulaşım ve konaklama bedelleri de ödemekte, böylece sınavın kendilerine maliyeti ortalama 800-900 TL’yi bulmaktadır. Henüz geçimini sağlayacak bir işi olmayan hekimler için bu son derece yüksek bir bedeldir.

TUS ücretleri diğer sınavların ücretlerinden daha yüksektir. Örneğin 2018 yılında yine ÖSYM tarafından yapılan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) giriş ücreti 100 TL, YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) giriş ücreti 100 TL, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) giriş ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı ülkenin uzman hekim gereksinimini karşılamak için yapılan kamusal bir hizmettir. Gelir düzeyinden bağımsız olarak bütün adayların kolaylıkla girebileceği eşitlikçi bir yapıya kavuşturulması öncelikle kamu yararınadır. Sınav ücretinin 2.2 kat artırıldığı 2016 yılında yapıldığı gibi bazı yıllarda enflasyonun çok üzerinde oranlarla sürekli artırılması adil olmadığı gibi kar amacı güdüldüğü endişesi de yaratmaktadır.

Meslek örgütümüz Tıpta Uzmanlık Sınavlarının giriş ücretlerinin bu anlayış ile yeniden belirlenmesi gerektiği düşüncesindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi