Göçmen Sendikası Girişimi’nin çağrısı ile Ankara’da bir araya gelen emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, Zonguldak’taki kaçak bir maden ocağında katledilen göçmen işçi Vezir Mohammad Nurtani’nin cesedinin ormanlık alana götürülerek yakılmasını düzenlenen basın açıklaması ile protesto etti.

Ankara’daki Madenci Heykeli önünde düzenlenen basın açıklamasına Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut da destek verdi.

Basın açıklamasını yapan Göçmen Sendikası Girişimi Sözcüsü Meltem Akbaş, Nourtani’nin kaçak maden işyerlerinde çalıştırılan binlerce göçmen işçiden biri olduğunu belirtti. Akbaş, “Bu madenlerde işlenen suçların, iş cinayetlerinin üzeri vicdanlara sığmaz zalimliklerle örtülmeye çalışılıyor, patronlar ise cezasızlıkla korunuyor. O yüzden sormak gerekir, aynı zamanda MHP Gelik Belde Başkanı olan Hakan Körnöş’un sahibi olduğu bu kaçak maden denetimlerden nasıl bu kadar kolay sıyrıldı? Enver Gideroğlu ve Hakan Körnöş böylesi korkunç suçu işleyecek cüreti nereden buldu?” diye sordu.

“Göçmenlerin canı patronların madenlerinden değerlidir”, “İnsanca ve onurlu bir yaşam için örgütlen” yazılı pankart ve dövizlerin taşındığı basın açıklaması “Nourtani’yi hesabını soracağız” sloganı ve alkışlarla son buldu.