2 Aralık 2016 Cuma günü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görevli meslektaşımız Dr. Oğuz Hasdemir, hasta ve hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Hastasına müdahale etmek için asansöre binmek isterken saldırıya uğrayan Dr. Oğuz Hasdemir’in göz travması olup, bacak kemiklerinde kırık meydana gelmiştir. TTB Genel Sekreteri Dr. M. Sezai Berber, CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal ve SES Ankara Şube Yöneticisi Hüsnü Yıldırım bu saldırının hemen ardından hastaneye geçerek, meslektaşımızın yanında olmuşlardır.

Defalarca söyledik, iş bıraktık, kampanyalar düzenledik, Sağlık Bakanı ile görüştük; çabalarımız sonuçsuz kaldı. Meslektaşlarımızı yitirdik, nicelerimiz fiziksel ve ruhsal yaralar aldı; dinletemedik. Bugün sağlıkta şiddet hız kesmeden devam ediyor, her geçen gün onlarca meslektaşımız şiddete uğrama riski ile burun buruna insan hayatı için çalışmak durumunda kalıyor.

Biz vazgeçmeyeceğiz, sağlıkta şiddeti çalışma ortamımızdan silene kadar ve tüm sorumluların cezalandırılması için mücadele etmekten bir adım geri durmayacağız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi