Türk Tabipleri Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştireceği bölge mitinglerine destek açıklaması yaptı. 

 

 

 

Laik Eğitim ve Laik Yaşam! İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! Baskı, Sürgün ve İşten Atmalara Karşı Direneceğiz!

Türkiye’nin en temel demokratik ilkelerden uzaklaştığı, kuvvetler ayrılığının her geçen gün yeni adımlarla tahrip edildiği, emeğin haklarına yönelik saldırıların derinleştiği can kayıplarının sürekli arttığı, kentlerimizde bombaların patladığı bir dönemdeyiz.

Acımız derin.

“Laiklik yeni Anayasa’da olmamalı” diyen bir TBMM Başkanı var. Yaşamın genelini ve en fazla eğitimi dinselleştirmeye, üstelik mezhepçi bir anlayışla şekillendirmeye çalışıyorlar.

Laik, demokratik, emeğimizin değerinin bilindiği, barış içinde bir ülkede iyi hekimlik yapmak istiyoruz.

Bu nedenle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak bölge mitinglerini destekliyoruz.

Hekimlik için, insanlık için…

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi