Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni ek ödeme oranlarının hak kayıplarına yol açması üzerine meslektaşlarımızdan gelen şikayetler ile ilgili 16 Ağustos 2022 günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na bir yazı iletti.

TTB’nin emekliliğe yansıyan, güvenceli ve tek ödemeyi savunduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Mevcut durumda ve eşitsizliğin oluşmaması adına; kanun ile belirlenen ödemenin hak sahiplerine yapılması ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte de kanun yayın tarihi gözetilerek geriye dönük hak kaybı yaşanmaması gözetilerek değişiklik yapılması” istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.