Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (AHDK) (the Standing Committee of European Doctors - CPME) Genel Kurulu Avrupa ülkelerinin Tabip Birliklerinin katılımı ile Tel Aviv'de düzenlendi. Genel Kurula Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat katıldı.

AHDK Genel Kurulunda hekimlerin çalışma koşulları, serbest ticaret anlaşmalarının sağlık üzerine etkisi, obezite sorunu, mobil aplikasyonların sağlık üzerine etkisi ve hekimlerin medikal şirketlerle ilişkisi konuları tartışıldı. Genel Kurulda tartışılan konular arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan, çocuk yaşta evliliklerin önünü açarak çocuk istismarının cezasız kalması ile sonuçlanabilecek yasa tasarısı da yer aldı. Söz konusu yasa tasarısı Genel Kurulda temsil edilen Tabip Birlikleri ve hekimlerin ciddi derecede tepkisini topladı.