Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, yaşamını halk sağlığı mücadelesine adamış, sağlık politikaları, sağlığın sosyal belirleyicileri, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapmış, barış savunucusu, Türk Tabipleri Birliği eski Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer'i aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ