Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde meslektaşımızın iki hasta yakınının saldırısına uğraması üzerine, 9 Haziran 2022 günü hastane önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya da basın açıklamasına katıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Dr. Elif Turan tarafından okunan açıklamada hastanelerin güvenli çalışma ortamlarına dönüştürülmesi gerektiğini ancak iktidarın sağlıkta şiddeti azaltmak yerine şiddet sarmalını büyütecek bir tutumda ısrarcı olduğunu belirtti. Şiddetin, sağlık sistemindeki tıkanmışlıktan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizen Turan, “Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini, sağlıkta şiddet için TTB’nin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını, sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli işyerleri oluşturulmasını, iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesi’nin imzalanmasını talep ediyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ise hastaneleri işletme, hastaları müşteri, hekimlerin ve sağlık çalışanlarını ise köle olarak gören neoliberal sağlık politikalarının şiddetin kaynağı olduğunu kaydetti. Sağlıkta şiddet sorununun sadece yasalarla çözülemeyeceğini de ifade eden Yerlikaya, “Sağlıkta şiddetin ancak sağlıkta dönüşüm politikalarının yarattığı bu yıkımın bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasıyla önleneceğini biliyoruz” diye konuştu.