Kız çocuklarının eşit koşullarda eğitim hayatına katılabilmesi için, laik ve çağdaş bir ülkede eşit, özgür ve demokratik bir yaşam için, hayatını bilimin ışığında üretmeye adayan üstün nitelikli bilim insanı, meslektaşımız, değerli hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan, 10 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.

Bu ülkeyi karanlığa ve gericiliğe itmek isteyenler tarafından uğradığı haksızlıklara direnirken yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla yitirdiğimiz değerli hocamızı, bu ülke için yaptıklarının, emeklerinin ve çabalarının kıymetini daha da iyi anlayarak, saygı ve özlemle anıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi