Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de COVID-19 pandemisinin seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaştı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’a gönderilen mektupta, TTB’nin SARS CoV-2 Pandemisi ile ilgili sürece ilişkin görüşleri paylaşıldı ve bu konuda kamuoyu ile paylaştığı birçok rapor ve dokümandan bazıları ek olarak iletildi.

Mektupta, Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiğinin duyurulduğu günden bu yana, gerek salgın yönetimi, gerek risk iletişimi, gerekse de toplum katılımı açısından var olan tablonun DSÖ perspektifi ile uyumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

TTB’nin ilk günlerden itibaren Sağlık Bakanlığı ile görüş ve önerilerini paylaştığı gibi Türkiye’nin ulusal tabip birliği olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu da belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü"ne yollanan Türkçe metin...

Dünya Sağlık Örgütü"ne yollanan İngilizce metin...