Antalya Tabip Odası Tıp Öğrenci Komisyonu’nca düzenlenen “Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet” konulu panel, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün etkinliğin üniversite ortamında gerçekleştirilmesine izin vermemesi nedeniyle Antalya Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. 30 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve Çağdaş Hukukçular Derneği Başkan Yardımcısı Av. Munip Ermiş panelist olarak katıldılar. Demirdizen ve Ermiş, hükümetin meslek örgütleri üzerindeki fiili baskılarını ve meslek örgütlerinin yasal yetkilerini ortadan kaldırmaya yönelik tutumunu eleştirdiler.

Demirdizen, meslek örgütleri üzerindeki baskının, iktidarın genel olarak toplumsal muhalefeti etkisizleştirmek, talan, yağma ve sömürü çarkını sürdürebilmek, iktidarın ömrünü uzatabilmek için rıza yerine şiddet, baskı ve zora dayalı bir yönetim tarzına geçmesinin uzantısı olduğunu söyledi. Şiddetin bir yönetim dili, yönetim kültürü, yönetim tarzı; bireysel, sosyal, toplumsal her düzeyde bir ifade tarzı haline geldiğini belirten Demirdizen, dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik  şiddetin arttığına dikkat çekti ve sağlık hizmetlerinde gelecek adına ciddi kaygıları olduğunu dile getirdi.

Son olarak öğrencilere toplantılarını kendi üniversitelerinde yapma olanağı vermeyen yöneticilerin tutumunu eleştiren Demirdizen, üniversiteler üzerindeki iktidar baskısının da kabul edilemez olduğunu kaydetti.