Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin, Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine “Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” diyerek çağrısını yaptığı 7-8 Temmuz G(ö)REV eylemleri sona erdi.

G(ö)REV eyleminin ikinci gününde de hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi, saygı duruşlarında bulunuldu. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bırakmak isteyen hekim ve sağlık çalışanları karşısında yine polis barikatını buldu. Polis, siyah çelenge el koydu. Hekim ve sağlık çalışanları ise oturma eylemi yaparak Sağlık Bakanı'nı istifaya çağırdı.

TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı.

Basın açıklamalarında okunan metin için tıklayın.