Gözaltına alınan, hekimlik alanında annelerin ve bebeklerin sağlığını etkileyen çevre kirliliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, halk sağlığı uzmanı, bilim insanı, Türk Tabipleri Birliği yayın organlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır!

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi