Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, katıldığı bir canlı yayındaki beyanları gerekçe gösterilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan manevi tazminat davasının ikinci duruşması 11 Ocak 2024 günü Ankara Dışkapı Adliyesi’ndeki 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Dr. Şebnem Korur Fincancı ve avukatlarının katıldığı duruşmayı TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile emek-meslek ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri de takip etti.

Duruşmada söz alan Av. Meriç Eyüboğlu; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. Madde uyarınca davanın dayandığı maddi olguların somutlaşması gerektiğini, oysa davacının somut bir maddi vakaya ve vakayı ortaya koyacak delile dayanmadığını belirterek davanın usulden reddini talep etti.

Usulden ret talebini bu aşamada reddeden mahkeme, davayı 7 Mayıs 2024’e erteledi.