Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanlarından Dr. Füsun Sayek, aramızdan ayrılışının on ikinci yılında, TTB’de düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe, Dr. Füsun Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek, kızı Selin Sayek Böke, ailesi, yakınları, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Prof. Dr. Çetin Atasoy, Ankara Tabip Odası ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden hekimler ve tıp öğrencileri katıldılar.

Toplantının açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Füsun Sayek’in TTB için taşıdığı anlamdan ve önemden söz etti.

Adıyaman’ın konuşmasının ardından, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Ege Tarı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde geçtiğimiz yıl yürütülen “Tıp Eğitiminde İnternlerin Özdeğerlendirmesi” başlıklı çalışmanın ön sonuçlarını paylaştı.

Tarı’nın ardından, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Elçin, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen akreditasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından kısa bir konuşma yapan Selin Sayek Böke de, her yıl annesinin yaşamını yitirdiği 16 Ekim tarihini önceleyen ve izleyen günleri, ailece duygusal olarak çok ağır geçirdiklerini anlatarak, TTB’de gerçekleştirilen anma etkinliklerinin, paylaşımların kendileri için taşıdığı önemden söz etti.

Anma etkinliği Füsun Sayek anısına yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.