Sağlık hizmet sunumunun her basamağında yeri doldurulamaz emekleri olan hemşire arkadaşlarımız, bu yıl da çok sayıda sorunun varlığında Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyorlar.
 
Yıllardır Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ağırlaştırdığı çalışma koşullarında, güvencesiz olarak, yoğun emek ve ücret sömürüsü altında, şiddet tehditine maruz kalarak çalışmak zorunda bırakılıyor hemşire arkadaşlarımız.
 
Taşeron hemşireliğin şehir hastaneleri ile giderek daha fazla gündeme geldiği, yüzlerce hemşirenin kamudaki görevlerinden ihraç edildiği günümüzde, gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan hemşire arkadaşlarımızın yanındayız. Çalışma hayatında birlikteyiz; hak ve emek mücadelesini birlikte sürdürüyoruz.
 
Aynı çalışma ortamlarında işbirliği ve ortak bir çabayla sağlık hizmeti verdiğimiz hemşire arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü’nü dayanışma duygularıyla kutluyoruz.
 
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi