Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekimler Kolu, 14 Mart dolayısıyla taleplerini açıkladı.

TTB Asistan Hekim Kolu’nca “14 Mart’ta Asistan Hekimlerin Talepleri Var” başlığı ile yayımlanan broşür ile kamuoyuna duyurulan talepler şöyle:

-          Haksız, hukuksuz ihraç edilenler, görevlerine, eğitimlerine iade edilsin

-          Sağlıkta şiddet sona ersin

-          Nitelikli uzmanlık eğitimi

-          Hastalara yeterli süre

-          İnsanca çalışma koşulları

-          Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret

 

“14 Mart’ta Asistan Hekimlerin Talepleri Var” broşürü için tıklayınız.