Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 28 Ekim 2022 günü Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Hülya Yıldırım katıldı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltı sürecinin aktarıldığı görüşmede TTB’yi ve meslek örgütlerini hedef alan düzenleme hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.