Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nın da katılımı ile 12-15 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapıldı. Toplantı tüm Avrupa ülkelerinin hekim örgütleri ve sendika temsilcileri ile gerçekleşti.

Toplantı; hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi,  Avrupa Birliği ülkelerinde hekim ücretleri arasında eşitsizliklerin giderilmesi,  mesleki sorumluluk, mesleki risklere karşı korunma gibi temel konularda, tüm AB'de ortak fikir birliği oluşturulması gibi ana başlıklarını içermekteydi. Ayrıca FEMS'in AB sağlık organizasyonlarında katıldığı toplantılar, eşgüdüm, aktiviteler gibi işleyişle ilgili idari konular hakkında da bilgi verildi.

Toplantıda görüşülen Avrupalı doktorların çalışma sürelerinin belirlenmesi tasarısı güvenceli çalışma ve eylemlilik sürecinin geldiği olumlu noktada haftalık çalışma saatlerinin 48 saati geçmemesi gerektiği, özellikle hastanede kalınan her saatin çalışılan saat sayılmaması gerektiği, daha uzun süreli çalışma baskısına karşı AB karar organlarında daha etkin inisiyatif gösterilmesi kararına varıldı. Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecindeki İngiltere'nin kısaca Brexit'in AB sağlık sistemine olan etkileri anlatıldı, tartışıldı.

Bir diğer konu başlığı olarak, Avrupa'da hekimlerin çalışma koşulları ve emeğin ücretlendirilmesi konularında AB sağlık politikaları platformunda yürütülen çalışmalar gündeme getirildi. https://webgate.ec.europa.eu/hpf/group/index 

Ayrıca, FEMS Genel Kurulu üyesi ülkelerin sağlık organizasyonları, ulusal düzeyde hekimlerin yaşadığı son dönemdeki gelişmeler sunuldu. İstanbul Tabip Odası olarak kamu hastaneleri ve üniversitelerden yapılan ihraçları içeren gündem Avrupalı meslektaşlarımızla paylaşıldı. www.fems.net/en/page/national/Turkey.html 

Hekim emeğini değerlendirilmesi, mesleki sorumluluk, mesleki risklere karşı korunma karşı korunma gibi temel konularda, uzun süreli eylem planı oluşturulması konusunda görev dağılımı yapılmak üzere toplantı sona erdi.