Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beyaz Kod birimine gelen şiddet başvurularının 25.443 olduğunu bildirdi. Bu rakamın 6.893’ünü fiziksel şiddet, 18.550’sini ise sözel şiddet başvuruları oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Beyaz Kod birimine gelen şiddet başvurularıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Sağlık Bakanlığı’ndan TTB’ye gönderilen yazıya göre,  1 Ocak 2015 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasındaki şiddet başvurularıyla ilgili veriler şöyle:

- 2015 yılı içerisinde 3.533 fiziksel, 8.386 sözel şiddet olmak üzere toplam 11.919 şiddet başvurusu,

- 2016 yılı içerisinde 2.730 fiziksel, 8.041 sözel şiddet olmak üzere toplam 10.771 şiddet başvurusu,

- 1 Ocak-30 Nisan 2017 döneminde 630 fiziksel, 2.123 sözel şiddet olmak üzere toplam 2.753 şiddet başvurusunun kayıt altına alındığı bildirildi.

Bakanlığın verdiği rakamlar, son iki buçık yıllık dönemde ortalama olarak günde en az 30 sağlık çalışanının fiziksel veya sözel şiddete uğradığını, sağlıkta şiddetin hız kesmeden sürdüğünü gösteriyor. Bu rakamların sadece Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod birimine yapılan başvuruları kapsadığını, gerçekte sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarının çok daha fazla olduğunu da gözardı etmemek gerekiyor.
 

2012-2015 dönemi verilerini içeren haber için tıklayınız