Toplum ve Hekim’den yeni sayı

TTB’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim’in 2018 yılının beşinci sayısı yayımlandı. Bu sayıda bir önceki sayıda yer alan Göç başlıklı dosyanın devanı niteliğinde yazıların yanında Sağlık Hizmetleri, Sosyal Politikalar, Alma Ata ve TTB Raporu başlıklı yazılar da yer alıyor.

Göç başlıklı üç yazıda göç ve göçmenler insan hakları, işçi sağlığı ve işgücü piyasası açısından irdeleniyor.

Sağlık Hizmetleri başlığında Kamu Hastane Birlikleri Sosyal Politikalar başlığında ise “çalıştırmacı politikalar” mercek altına alınıyor.

Alma Ata başlığında ise 1978 yılında düzenlenen Temel sağlık Hizmetleri Konferansı’nın sonuç bildirgesi olarak yayımlanan Alma Ata Bildirgesi’nin 40.yılında konu ile ilgili 2002 yılında Toplum ev Hekim’de yayımlanan üç yazı okurların dikkatlerine sunuluyor.

TTB Raporu başlığında ise TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen ve İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Canakkale, Bursa ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen 28. Gezici Eğitim Semineri Raporu yer alıyor. Gezici Eğitim Semineri’nin ve Rapor’un başlığını “Marmara Bölgesi Çevre Sorunları ve Çevre Mücadelesi” oluşturuyor.

Toplum ve Hekimin bu yeni sayısındaki yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew/).