12 Eylül 1980’de doğanlar, bugün 40 yaşında. O yıl tıp fakültesine girenler bugün 33-34 yıllık hekim. Gençler böyle bir tarihi bilmiyor, yaşı uygun olanların önemli bir kısmı unuttu bile. Oysa, 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının uygulanabilmesi ve benzer diğer ülkelerde olduğu gibi toplumsal yaşantının da bu uygulamalarla çelişmeyen hale getirilebilmesini hedefleyen Askeri Darbe, kendisinden sonra gelen iktidarlar aracılığıyla daha da geliştirildi.

Artık demokrasi, adalet ve laiklikten söz etmek bile mümkün değilken, sağlık hizmetleri, eğitim, çalışma yaşamı da toplum yararı gözetilmeden yapılandırılmış durumda. Eşitsizlikler, yoksulluk ve yolsuzluk zaman içinde daha da arttı. Ancak, tarihsel olarak biliyoruz ki yaşadıklarımız da, bunları savunan ve uygulayan iktidarlar da değişmez değildir.

Aydınlık, sağlık ve barış dolu yarınlar, uluslararası hekimlik değerlerini yaşama geçirmek ve karanlık günleri geride bırakmak için Türk Tabipleri Birliği dün olduğu gibi bugün de 12 Eylül rejimine karşı çıkmaya devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi