Uluslararası Lions 118 T Yönetim Çevresi pandemide hayatını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarının anısına oluşturduğu “Unutulmaz Sağlıkçılar Korusu”nu Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) armağan etti. Armağanla ilgili 16 Mart 2021 günü İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) bir basın toplantısı ve sertifika töreni düzenlendi.

Törende TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Uluslararası Lions 118 T Uluslararası Direktörü Oya Sebük, Genel Yönetmen Leyla Kıvanç, Topağacı Lions Kulübü Başkanı Benian Kalafatoğlu, Federasyon Başkan Yardımcısı Alp Arkaç, Çevre Komitesi Başkanı Bensen Ünlüoğlu, Yönetim Çevresi Sekreteri Bilge Çelebi, Ulus Kulübü Başkanı Ayşe Öney, Rıhtım Karaköy Kulübü Başkanı Özlem Kaya, Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Oya Genç ve Kadın Aile Koordinatörü Sema Yazgan hazır bulundu.

Uluslararası Lions 118 T adına konuşan Leyla Kıvanç, Benian Kalafatoğlu ve Oya Sebük pandemi sürecinde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına TTB nezdinde teşekkür ettiklerini, oluşturulan korunun da bu teşekkürün bir ifadesi olduğunu dile getirdiler. Ayrıca Unutulmaz Sağlıkçılar Korusu’ndaki 2700 fidanın ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanlarının Kırklareli, Babaeski, Yeniköy sahasında boy vereceği bilgisini paylaştılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da pandemi sürecinde yetkililerin gerekli önlemleri almadığına; TTB ve tabip odalarının, sağlık emekçilerinin taleplerinin görmezden gelindiğine dikkat çekti. Korur Fincancı şöyle devam etti:

“Gereken önlemleri başından itibaren adım adım tanımladık ancak ne yazık ki karşılık bulmadı. Yaşadığımız sorunların ve taleplerimizin değerlendirilmesi için dün Sağlık Bakanı’ndan randevu istedik. Sağlık Bakanlığı’nın kapısında kaldık. Sağlık Bakanlığı’nın önünde basın açıklamamızı yaptık. Evet, siyasi otorite görmeyebilir ama toplum emeklerimizi görüyor. Bizim bir hedefimiz topluma bunu anlatmak, toplumun duyarlılığını artırmak. Salgında kaybettiğimiz tüm sağlıkçılar,  Unutulmaz Sağlıkçılar Korusu’nda yaşayacak. Bu koru hepimizin yaşamına ayrıca değer katacak.”

Konuşmaların ardından TTB ve İTO yöneticilerinin adına hazırlanan sertifikalar verildi.