Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), bazı tıp doktorlarının basın yayın organlarında, sosyal medyada yer alan “ezber bozan”, “tabu yıkan”, “şoke eden” açıklamaları ve yönlendirmelerine karşı kamuoyunu ve vatandaşları uyardı. Düzenlenen basın toplantısında, bilim dışı öneriler dolayısıyla sağlığı bozulan, hatta yaşamını kaybedenlerin giderek arttığına ve hekimlerin giderek artan oranlarda bu tür olaylarla karşılaştığına dikkat çekilerek, basın-yayın kuruluşlarından; “Lütfen bilim dışı bilgilerle toplumun yanlış yönlendirilmesine ve insanların sağlığının tehlikeye atılmasına aracı olmayınız” ricasında bulunuldu.

15 Ocak 2019 günü İTO’nun Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Dr. Ali Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada insanların daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı yaşama ve ömür süresini uzatma beklentisinin anlaşılır olduğunu ancak toplumdaki bu beklentileri kullanarak hurafeler üreten anlayışlarla, dinbazlıkla, modern tıbbı ticari bir şekilde manipüle etmeye varan şarlatanlıklarla da karşı karşıya kalındığını söyledi. Bu alanın denetlenmesinin toplum sağlığı açısından zorunlu olduğunu belirten Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“Sağlık ortamının, hekimlik uygulamalarının denetlenmesi her zaman önemliydi ancak bu dönemde çok daha fazla önem kazanmış durumda. Türk Tabipleri Birliği bu denetleme, sorgulama, tartışma zeminlerinden bir tanesi ve kendisine 6023 Sayılı Yasa’nın yüklediği sorumlulukla hekimler üzerinde bir denetim mekanizması kurmaya çalışıyor. İlgili yasa onur kurullarımıza ve Yüksek Onur Kurulu’na hekimlerin deontolojiye aykırı bir tutumları varsa, bunları soruşturma ve bir suç, eksiklik, etik dışı bir durum varsa bunu cezalandırma sorumluluğunu yüklüyor. Bu sadece İstanbul’a özgü bir durum değil kuşkusuz, ülkemizin bütün illerinde yaşanan somut bir sıkıntı. Ancak medyanın İstanbul’da daha yoğun olması, nüfusun artışı, sağlık sektörünün İstanbul’da yoğunlaşmış olması bu meselenin İstanbul’da daha görünür olmasına yol açıyor. TTB Merkez Konseyi üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor ancak medyanın, toplumun duyarlı kesimlerinin bu konuda anlık algılardan, esen rüzgârdan yola çıkarak popüler kişiler yaratmaya, bu kişilerin kendilerine alan açmalarına hizmet etmemelerini bekliyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı ve yargı organlarının da bu konuda daha titiz davranmasını bekliyoruz.”

Toplumun sağlık eğitimi konusundaki eksikliği istismar ediliyor

Ortak açıklamayı İTO Başkanı Dr. Pınar Saip kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada; “Öncelikle belirtelim ki; modern tıp dogma değil bilimsel bir disiplindir ve felsefesinden pratik uygulamasına kadar modern tıbba dair her konunun tartışılması gayet doğal ve de sağlıklıdır. Keza, sağlık sadece hekimlerin/sağlık profesyonellerinin üzerinde söz söyleyebileceği bir konu değildir ve bu tartışmaların bilimsellikten şaşmamak kaydıyla toplumun önünde, toplumun katılımıyla yapılmasında da hiçbir sakınca yoktur. Tersine, tıbbi konuların bütün toplumun anlayabileceği popüler bir dille anlatılması toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Ancak ne yazık ki bazı tıp mensupları ısrarla ve inatla toplumun sağlık eğitimi konusundaki eksikliğini istismar etmeyi mesleki bir kariyer haline getirmektedir” denildi. 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.