Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Edirne Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz’ın 2 Şubat 2018 akşamı görevi başındayken iki hasta yakını kadının saldırısına uğramasına tepki gösterdi. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından yapılan açıklamada, Dr. Çıkmaz’a ve klinikte beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine hiç bir şekilde izin verilmeyeceğinin bir kez daha vurgulandığı açıklamada, “Sağlıkta şiddete asla hoşgörü gösterilmemeli, şiddet suçları mutlaka cezalandırılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenleneceği Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz” denildi.

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

SAĞLIKTA ŞİDDETE SESSİZ KALMAYACAĞIZ, ALIŞMAYACAĞIZ!

Edirne Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz 2 Şubat 2018 akşamı görevi başındayken iki hasta yakını kadın tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmaları nedeniyle tedavi altına alınmıştır.

Biliyoruz ki; sağlık hizmeti veren kurum ve kişilere yönelik öfke, kaynağını sağlık sisteminin dönüştürülmesinden almaktadır. Hastaları müşteri olarak kabul eden Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası tırmanışa geçen şiddet oranları Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin hazırladığı verilere göre de 2013’te 10 bin 715 iken artarak 2017’de 13 bin 681’i bulmuştur. Oysa gerçek büyüklük bu rakamların gösterdiğinden çok daha fazladır. Sağlık çalışanları tüm diğer işlerden 16 kez daha riskli bir ortamda çalışmaktadır. Fiziksel şiddet dışında sözel şiddet çok yaygındır, sağlık çalışanları ancak ciddi yaralanmaları bildirmektedir. Yasal düzenlemeler sağlık çalışanları ve hekimlere yönelen şiddeti engelleyecek düzeyde değildir.

Hastalarımızın iyiliği ve esenliğini sağlamak için ant içerek yola çıktığımız meslek hayatımızda bizden her gün 100 hasta görmemiz, onlara en fazla 10 dakika ayırmamız ve bunun “sağlık hizmeti” olduğuna inandırmamız bekleniyor. Bu şekilde iyi hekimlik yapabilmemiz, hastalara vaat edilen sağlık hizmetinin verilebilmesi mümkün değildir. Performans sistemi nedeniyle çalışma koşulları daha da kötüleşen sağlık çalışanları yetersiz sağlık hizmetinin sorumlusu olarak görülmekte ve oluşan öfkenin hedefi haline getirilmek istenmektedir. Hekimin değersizleştirildiği, hastaların puan kazanılacak müşteri olarak görülmesinin beklendiği performans sisteminin bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu kısır döngünün kırılması için bir kez daha uyarıyoruz. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması zorunludur. Sağlık hizmeti sunan hekimler ve sağlık çalışanlarının güvensiz ortamlarının hastalarına yansıması ancak böyle önlenebilir.

Değerli meslektaşımız Dr. Tuba Çıkmaz’a ve klinikte birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi için taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.

Sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine hiç bir şekilde izin vermeyeceğimizi tekrar ediyoruz. Sağlıkta şiddete asla hoşgörü gösterilmemeli, şiddet suçları mutlaka cezalandırılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenleneceği Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu