Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Olağanüstü Hal (OHAL) Yasası uyarınca farklı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamu görevinden ihraç edilen tıpta uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan hekimlerin, eğitim hakkının sürdüğünü ve eğitimlerine devam edebilmeleri gerektiğini açıkladı.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu’na (TUK), Sağlık Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yazı gönderdi. TTB Merkez Konseyi, ihraç edilen asistan hekimler arasında uzmanlığını bitirmesine birkaç hafta kalanlar bulunduğuna dikkat çekerken, kamu görevinden ihraç edilmenin eğitim hakkını yok etmek anlamına gelemeyeceği vurgusuyla bu alanın uygun şekilde düzenlenmesini istedi.

TTB’den gönderilen yazılarda, eğitim hakkının Anayasa’da ve uluslararası sözleşmelerde tanımlanan başlı başına temel bir hak olduğu vurgulanarak, kamu görevinden ihraç edilmenin eğitim hakkının önünde bir engel oluşturmadığı, uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin ücret almaksızın eğitimlerine devam edebilecekleri ve uzmanlık tezlerini yazıp sınavlara girmeye hak kazanarak, tıpta uzmanlık unvanına sahip olmalarının sağlanması gerektiği kaydedildi. 

Yazılar için tıklayınız.