Dünya Tabipler Birliği'nin (WMA) 16. Genel Kurulu, Tayvan'ın Taipei kentinde başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türk Tabipleri Birliği'ni temsil etmek üzere Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda bulunuyor.