Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Tabip Odası ile Toplum ve Hekim Dergisi tarafından düzenlenen İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri’nin ikincisi, “Şiddetin Toplumsal Kökeni ve Sağlıkta Şiddet” başlığıyla 25-27 Kasım tarihlerinde Diyarbakır Plaza Otel’de gerçekleşti.

Etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında haksız-hukuksuz bir biçimde tutuklanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılması ve TTB başta olmak üzere meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilmesi gerektiği belirtildi.

İlk gün oturumlarında 7 konuşmacı şiddetin kökeni, araçları, alanları ve cinsiyet eşitsizliği, hukuk, medya ile ilişkisi üzerine sunumlar yaptı.

Etkinliğin ilk gününde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir basın açıklaması da yapıldı. Açıklamanın tamamı için tıklayın.

İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri’nin ikinci gününde ise sağlıkta şiddet olgusu ele alındı. “Sağlık Pratiğinde Gündelik Şiddet Örnekleri”, “Sağlıkta Şiddetin Ara Nedenleri”, “Şiddete Karşı Neler Yapabiliriz?” başlıklı oturumlarda 11 konuşmacı sunumlar gerçekleştirdi.

İkinci gün, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun birinci ayı nedeniyle de bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamanın tamamı için tıklayın.

Etkinliğin son günü ise “Mezopotamya’da Uygarlık Tarihi Örnekleri Gezisi” ile son buldu.