TTB sağlık alanında yaşanan şiddete karşı sağlık emek, meslek örgütleriyle dayanışmayı arttırarak sürdürecektir.

Dayanışma mesajı aşağıdaki gibidir.

            TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
            MERKEZ HEYETİ’NE

                                               ANKARA

Öncelikle, Mersin’in Tarsus ilçesinde  nöbetçi eczaneye yönelik saldırıda yaralanan dört eczane çalışanına acil şifa dileklerimizi sizlerin aracılığıyla iletmek istiyoruz.

Sağlık hizmeti sunumunda hastalarımızın ilaca erişimini sağlayan eczanenin ve eczane çalışanı ekip arkadaşlarımızın uğradığı bu saldırının hastane acilleri başta olmak üzere bütün sağlık hizmet sunum alanlarında  hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırıların yeni boyut kazanmış hali olduğunu düşünüyoruz.

 Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, piyasalaşmanın, sınırsız talep yaratma ve tüketim çılgınlığının sağlık hizmetlerinde yarattığı tahribatın sorumluları, aynı zamanda sağlık ortamındaki şiddetin zemin hazırlayıcıları konumundadır.

 Hekim-eczacı-hasta ilişkisini  piyasanın talepleri doğrultusundan çıkarıp,  halkın sağlık hakkının esas alan;  sağlık hizmetinin kamusal niteliğini  ve toplumsal yararı önceleyen bir yaklaşımı öne çıkarmak, başta şiddet olmak üzere sağlık ortamındaki akıl dışılığı durdurabilmenin ön koşuludur.   

 Türk Tabipleri Birliği olarak; sağlık ortamında şiddeti olağanlaştırmama, kalıcı ve sonuç alıcı tedbirler  alınmasını sağlama ve  sorunun kökenine yönelik mücadelede başta Türk Eczacıları Birliği olmak üzere tüm sağlık meslek kuruluşları ile  dayanışmamızı büyüterek sürdüreceğimizi bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                        Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi