Türk Tabipleri Birliği, sağlık personeline yönelik suçların kamunun sağlığına yönelik suçlar kapsamında ele alınması için Türk Ceza Kanunu’na (TCK) ek madde önerisi hazırladı. 

Buna göre, “sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi” ve “bu fiiler sonucunda sağlık hizmeti kesintiye uğramışsa belirlenen cezanın yarı oranda artırılması” önerildi.

Yasa teklifi için tıklayınız.