Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile birlikte 8 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Çetin Osman Budak ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır da hazır bulundular.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile başlatılan idari ve adli soruşturmaların giderek cadı avına dönüşmesine ilişkin düşüncelerin belirtildiği ziyarette; çok sayıda kamu çalışanının hukuki bir gerekçe olmaksızın öznel değerlendirmelerle açığa alınması, kamu emekçilerinin iş güvencelerinin yok edilmeye çalışılması, keyfi ve hukuksuz yöntemlerle temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına ilişkin konularda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verildi. Ayrıca, eski soruşturmaların yeniden gündeme getirilerek açığa alma politikalarının kamuda devreye sokulduğu, Anadolu Üniversitesi örneğinde olduğu üzere birçok üniversitede “Barış için Akademisyenler” bildirgesine imza atanların açığa alınmasının, barış ve demokrasi talebini dile getirenlere yönelik saldırıların devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Toplantıda, TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, OHAL'de sağlık ortamı ve hekimlik uygulamalarında yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi. Dr. Tükel, sağlık kuruluşları ve üniversitelerin kapatılmasının doğurduğu sonuçlardan,  OHAL öncesi dönemde başlayan ve OHAL ile birlikte giderek artan üniversitelerde öğretim üyelerine, kamuda sağlık çalışanlarına yönelik antidemokratik uygulamalardan, soruşturmalardan ve hukuki dayanağı olmayan açığa almalardan söz etti.  Dr. Tükel ayrıca, adil yargılama ve adli yargılama süreçlerinde işkence yasağı başta olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunmasının önemine vurgu yaparak, işkence altında alınan ifadelerin cezasızlığa yol açabileceği, bunun da adaletin tecellisini engelleyebileceğini belirtti ve insan hakları ihlalleri ile ilgili hekim tutumu hakkında bilgi verdi. Dr. Tükel son olarak, ölüm cezasını geri getirme girişiminin getireceği ağır sonuçlar hakkındaki meslek örgütünün görüşlerini aktardı.

Toplantıda ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin öncülüğünde belli bir süredir çalışması yürütülen, darbelere ve OHAL’e karşı demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak üzere “Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği”ne katılım çağrısı yapıldı.