Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunun birlikte gerçekleştirdiği “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlendi. 

Tabip odaları temsilcileri, sağlık emek meslek örgütlerinin yanı sıra uzmanlık derneklerinin katılımıyla yapılan iki günlük çalıştayın ön raporu yayımlandı. "Pandemi ve Kadın Çalıştayı"nın kapsamlı raporu ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Çalıştayın ön raporu için tıklayın.