Türk Tabipleri Birliğİ’nin (TTB) çağrısıyla sağlıkta şiddete karşı başlatılan eylem programı kapsamında ve Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftası dolayısıyla, 9 Ekim 2018 Salı günü tabip odalarınca tüm Türkiye çapında anma törenleri ve sağlıkta şiddeti protesto etkinlikleri gerçekleştirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklerin merkezi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi oldu. 12.30’da hastane Psikiyatri Acil Kapısı önünde biraraya gelen hekimler ve sağlık çalışanları “Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz” pankartı arkasında toplandılar.

Anma töreni ve basın açıklamasına yüzlerce hekim ve sağlık çalışanının yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Murat Ekmez ve Dr. Recep Koç katıldılar. 

Etkinlik Dr. Fikret Hacıosman ve bugüne dek öldürülen sağlık çalışanları anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından acı olayın yaşandığı Bahçelievler Medicana Hastanesi’ne bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 hekimin katıldığı yürüyüş boyunca “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Çalışırken Ölmek İstemiyoruz”, “Yaşatırken Ölmek İstemiyoruz”, “Herkese Sağlık, Güvenli Hastane”, “Şiddet Yasası Çıkarılsın”, “Güvenli Çalışma Çalışanın Hakkı” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada, sağlıkta şiddetin çözümü için bugüne kadar attıkları adımların hiçbirine yanıt alamadıklarını söyledi. Adıyaman şöyle konuştu:

“Sayın Bakan sizin mevcudiyetinizin iki sebebi var: birincisi hekimler ve sağlık çalışanları, ikincisi halkın sağlığı. Şu anda Türkiye sathında bütün sağlık çalışanları saldırı altında, bir şey yapmak zorundasınız. Eğer yapamıyorsanız, yapacak adresi gösterin onunla görüşelim. Biz sizden randevu istemekten bıktık. Elimizi uzatıyoruz. Bir an önce biraraya gelelim, bu sorunu konuşalım ve çözelim. Bundan önceki 2 Sağlık Bakanı’na TTB olarak sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarını sunduk, bir an önce kanunlaşmasını istedik ama hiçbir adım atılmadı. Son olarak geçen hafta TBMM’deki muhalefet partilerine ilettik tasarıyı ve onlardan da kanunlaşması yönünde adım atılmasını rica ettik. Bu sürecin takipçisiyiz. Artık yeter diyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak güvenli koşullarda çalışmak istiyoruz. Bizler zaten zor koşullarda çalışıyoruz üstüne bir de şiddetin hedefi haline getiriliyoruz. Kimsenin buna hakkı yok. Tekrar başsağlığı diliyorum, umuyorum ki bir daha böyle acı olaylar vesilesiyle bir araya gelmek zorunda kalmayız.”

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de, TTB tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını istediklerini belirterek, “Evet sorun çok yönlü; eğitimden, sanayiye, bireysel silahlanmaya dek birçok noktaya uzanıyor. Ders kitaplarından şiddeti özendiren, meşrulaştıran konuların çıkartılması, toplumsal barışın bir an önce sağlanması, şiddet eğilimlerinin azaltılması için ilgili taraflarla biraraya gelinerek tartışılması, uzun erimli bir programa ihtiyacımız var. Ama caydırıcı bir önlem olması açısından Sağlıkta Şiddet Tasarısı’nın bir an önce yasalaşması gerekiyor. Bu talebimize halkımızın da destek vermesini bekliyoruz. Baskı yaparak hükümet yetkililerinin bizlerle masaya oturarak bu sorunların nasıl çözüleceğini değerlendirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ortak açıklamayı, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu okudu.

Sağlıkta şiddet yasasını istiyoruz: Hemen, şimdi!

Ankara’da, TTB ve Ankara Tabip Odası tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) İbni Sina Hastanesi bahçesinde düzenlenmek istenen basın açıklaması, polis tarafından Valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Hekimlerin görev yaptıkları kurumlarda öldürülmesini anormal karşılamayanların, bunu protesto etmek isteyen hekimlerin görev yaptıkları kurumların bahçesinde açıklama yapmasını “uygun olmadığı” gerekçesiyle engellemesi hekimlerin tepkisini çekti.

İbni Sina Hastanesi bahçesinde toplanan hekimler, tüm engellemelere rağmen, sağlıkta şiddet dolayısıyla kaybettikleri meslektaşları için saygı duruşunda bulunduktan sonra, basın açıklaması için ATO’ya geçtiler.

ATO’da yapılan açıklamaya TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ve Prof. Dr. Çetin Atasoy, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran katıldı.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına tüm Türkiye’de çapında anma ve etkinlikler gerçekleştirildiğini, ancak ATO ve TTB’nin İbni Sina Hastanesi bahçesinde yapmak istedikleri basın açıklamasının çok keyfi bir biçimde engellendiğini söyledi. Yılmaz, “Yapılmak istenen çok netti. Hekimler kaygılarını ve düşüncelerini meslektaşları ve toplumla paylaşmak için oradalardı. Bize sunulan gerekçe; hastane ve kamu binaları önünde basın açıklaması yapılmayacağı yönünde Valiliğin aldığı karar. Oysa hekim arkadaşımız hastanede çalışırken öldürülmüştü. Bu açıklamayı hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla, tıp öğrencileriyle birlikte bir hastane bahçesinde yapmaktan daha doğal ne olabilirdi ki? Ama engellendi” diye konuştu.

Sağlıkta şiddete karşı eylem ve etkinliklerin süreceğini ve 17 Ekim’de tüm tabip odalarının başkanlarıyla Ankara’da buluşacaklarını belirten Dr. Yılmaz “Sağlıkta şiddet yasasının çıkması için uğraşlarımıza devam edeceğiz ve sonuç alacağımızdan eminiz” dedi. Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümünün birinci haftasında yapılan müdahalenin hayatını kaybeden hekime de bir hürmetsizlik olduğunu belirten Dr. Yılmaz “Bu durum, sağlıkta şiddeti durdurmaya niyetlerinin olmadığının da bir göstergesidir” diye konuştu. Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Hacıosman’ın ailesine sabır dileklerini sundu ve bu cinayetin peşini asla bırakmayacaklarını belirtti.

Ortak açıklamayı, ATO Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut okudu.

İzmir’de dört ayrı hastanede anma ve etkinlikler gerçekleştirildi

İzmir’de de, İzmir Tabip Odası tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İKÇ Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medicalpark İzmir Hastanesi bahçelerinde hekim ve hasta yakınlarıyla buluşma gerçekleştirdi. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan konuşmalarda sağlıkta şiddet yasa tasarısının biran önce yasalaşması istendi. Bu konuda TBMM üzerine düşen görevi yerine getirmesi talep edildi.

Tüm Türkiye’deki hekimlerden ortak ses

Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van-Hakkari Tabip Odalarınca gerçekleştirilen etkinliklerde de, öldürülmesinin birinci haftasında Dr. Fikret Hacıosman anılırken, Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması talep edildi.

Ortak açıklama için tıklayınız.