Kocaeli Barosu ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında bulunduğu çok sayıda meslek örgütü ve dernek tarafından desteklenen “Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri” başlıklı rapor kamuoyuna açıklandı.

Kocaeli Barosu’nda 3 Mart 2018 günü düzenlenen basın toplantısı ile açıklanan rapor, çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili yasal düzenlemeler ve bu suça ilişkin yargılama süreçlerinde yaşama sorunlarından yola çıkılarak, bu konuda “çocuğun yüksek yararına” en uygun yasal düzenlemelere ulaşmak için yapılacak olan tartışmalara zemin oluşturmak üzere hazırlandı. Yaklaşık bir yıl süren çalışma, başta çocuk psikiyatristleri, adli tıp uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve hukukçular olmak üzere pek çok farklı disiplinden uzmanların katkısıyla oluşturuldu.

Raporda, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin ceza hükümlerinin düzenlenmesindeki zorluğun suçun failinin çocuk olması durumunda daha da arttığına dikkat çekilerek, mağdurun korunması ile çocuğun korunması kavramları arasındaki yarışta dengeli bir çözüm üretmenin her zaman mümkün olamadığı vurgulandı. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda konunun sadece hukukçular arasında ve hukuki boyutuyla tartışılmasının yeterli olmayacağının vurgulandığı raporda, çocuk korumanın gerektirdiği disiplinler arası çalışmanın cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda da yapılmasının ve ortak bir çözüm üretilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. Raporda, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde değişiklik önerilerine yer verildi.

Rapor için tıklayınız.