27. Adana Altın Koza Film Festivali'nde aldığı Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adayan değerli sanatçı Rutkay Aziz’e teşekkür etmek amacıyla bir tören düzenlendi.

24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirilen tören, pandemi koşulları gözetilerek bina önündeki açık alanda ve temsili bir hekim heyetinin katılımıyla yapıldı.

Törende Sanatçı Rutkay Aziz, TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Samet Mengüç, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Recep Koç, Dr. Murat Ekmez, DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu hazır bulundu.

Törende açılış konuşmasını yapan Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu şunları söyledi: “Hekimler ve sağlık çalışanları adına Rutkay Aziz’e ve onun şahsında duyarlı sanatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. TTB sağlığı; bedensel, ruhsal, sosyal hatta siyasal bir iyilik hali olarak kabul eder. Bu nedenle sadece pandemilerde değil, hayatın her anında ve döneminde insanların güvene, şefkate, iyi beslenmeye, barınmaya, iyi eğitime ve bunu sağlayacak yeterli gelire, ruhlarını iyileştirecek sanata ihtiyaçları vardır. Bilinmelidir ki Covid-19 pandemisi ile mücadele ederken bilgili ve özverili hekimlere, hemşirelere, hasta bakıcılara ihtiyacımız olduğu kadar vicdan, hakkaniyetli, sanatın hayatın bir parçası olduğunu bilen, bugünlerde olduğu gibi hekimlere ve sağlık çalışanlarına gösterilen vefasızlıklara sessiz kalmayan sanatçılara da ihtiyacımız var. Biz hekimler tek tek hastaları iyileştirebiliriz ama toplumsal iyileşme için sanatın gücüne ve Rutkay Aziz’in duruşuna ihtiyacımız var.”

Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından Dr. Ayşegül Tözeren, Rutkay Aziz’in biyografisini aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi.

TTB Başkanı Dr. Sinan Adıyaman da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Özellikle salgın sürecinde tüm sağlık emekçileri kendi hayatlarından fedakarlıklar yaparak koronavirüse karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Hekimler ve sağlık çalışanları bu mücadelede çok yorgun ve bitkin hissediyorlardı ama birden bire bir haber medyaya yansıdı. Değerli sanatçımız Rutkay Aziz kendisine verilen 27. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü bizlere ithaf ettiğini söyledi. Bu ithaf tüm Türkiye’de bir onur ve mutluluk dalgasının yayılmasını sağladı. Böyle bir desteğe çok ihtiyacımız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz. Tüm sağlık çalışanları adına sizi alkışlıyorum.”

Törende son konuşmayı yapan sanatçı Rutkay Aziz ise şunları dile getirdi: “Bu bir araya geliş bana adeta bir ödül daha oldu, çok teşekkür ederim. Onuru sizin hak ettiğinizi anlamayanlar var. Bırakın anlamasınlar. Onlar bir gün geldikleri gibi gidecekler. Ama bizler Türkiye’yi aydınlık günlere taşıyacağız, buna inanıyorum. Bir şeye daha inanıyorum ki öncelikle tiyatro sanatçısı olarak toplumcu gerçekçi bir tiyatro yaparak insanın yaşama sanatına katkı sağlamak gibi soylu bir görevimiz oldu. Ben her zaman tiyatroyla tıpla uğraşan arkadaşlarımı birleştiririm. Siz sağlık emekçileri de insanın yaşama sanatı için emek veren kavga veren bu soylu sanatın soylu insanlarısınız. O yüzden biz olsak da olmasak da olur. Ama sağlık emekçileri olduğu sürece bu memleketin, bu geleceğin can güvenliğine eş değer olacaksınız. İyi ki varsınız.”

Konuşmaların ardından Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Dr. Sinan Adıyaman’a teslim etti.