Ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün artırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu hekimlerin en temel sorunu halini almıştır.

17 Temmuz 2018 tarihinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil nöbetinde hizmet sunan Dr. Bahattin Ahmet Yaşar’ın vahşice saldırıya uğraması sağlıktaki şiddetin geldiği noktayı göstermesi açısından ibretliktir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odası yöneticileri olarak 28 Temmuz 2018 tarihinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele almak, çözümleri üzerine görüşmek, aldığımız kararları yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Şanlıurfa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde toplanıyoruz.

Aynı gün saat 12.30’da ise GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Misafirhanesi Toplantı Salonu’nda sağlıkta şiddete karşı yaptığımız çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi