Toplum ve Hekim Dergisi’nin 2016 yılı üçüncü sayısı yayımlandı. “Enerji ve Sağlık” başlıklı dosya yazıları ile dosya dışı yazıların bulunduğu sayıda 10 yazı okurlarla buluşuyor.

Dosya editörlüğü Uzm. Dr. Melike Yavuz tarafından yapılan ve Soma’da hayatını kaybeden emekçilere ithaf edilen “Enerji ve Sağlık” başlıklı dosyada enerji sorununun ekonomi politik ekseni ve kapitalizm içindeki yeri göz ardı edilmeden sağlıkla ilişkisi irdeleniyor. Dosya kapsamında “Kapitalizm ve Enerji Politikaları, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü, Kömürlü Termik Santraller Sessizce Öldürüyor, Soma Örneğinde Kömür Madenciliği ve Sağlık, Atıktan Etiğe; Nükleer Tartışması, Nükleer Santallerle İlgili Yanlışlar ve Biaslar Yalanlara ve Safsatalara Nasıl Dönüşüyor, Hidroelektrik Santrallerle Gelen Yıkım, Yenilenebilir Enerji ile Yeni ve Yaşanılabilir Bir Dünya Mümkün mü” başlıklı yazılar yer alıyor.

Bu son sayıda dosya kapsamı dışında “Kadın” başlığında “Toplumsal Cinsiyet mi, Ataerki mi”, “TTB Raporu” başlığında “İcapcılık Yükümlülüğü” başlıklı yazılara da yer veriliyor.

Toplum ve Hekim’in bu yılki üçüncü sayısındaki yazıların özetlerine derginin http://www.ttb.org.tr/thnew/  adresindeki web sayfasından ulaşılabiliyor. Ayrıca dergiyi edinme ve abonelik koşullarına dair bilgi de bu sayfada yer alıyor.