Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Kasım 2022 tarihinde bir görüşme yaparak işyeri hekimlerinin bulundukları illerdeki tabip odalarına üyeliği ve üyeliğin takibi konusunda alınacak tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmeye ÇSGB adına Tolga Muratdağı katılırken; TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut, Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik, Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Buket Gülhan, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy ve Av. Özgür Erbaş, TTB çalışanı Sinan Solmaz görüşmede yer aldı.

İşyeri hekimlerinin bulundukları illerde tabip odasına kaydının ve bunun takibinin önemini vurgulayan TTB heyeti, bu konudaki çalışmalar için bilgi ve deneyimlerin bakanlık ile paylaşılabileceğini kaydetti.