Trabzon Tabip Odası üyesi bir meslektaşımızın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na yönelik fiziksel saldırıyı olumlayan, etnik kökenine ve annesine yönelik hakaret, aşağılayıcı ifadeler içeren bir mesajının sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

Hekimlik, bağlı olduğu etik değerler yönünde her türlü şiddete karşıdır. Herhangi bir şiddet olgusunu tasvip edemeyeceği gibi her türlü cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce ayırımına ve ayırımcılığına karşı tutum içerisinde olacağına dair ettiği yemine sadık kalmak zorundadır.

Adı geçen hekim hakkında sadece hekimlik etik değerleri ile değil  en temel insani değerlerle bile uyuşmayan bu söylemleri nedeniyle, açıklaması – savunması da istenerek mesleki disiplin soruşturması süreci Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Trabzon Tabip Odamız tarafından başlatılmış durumdadır.

Meslektaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere tüm paylaşımlarında ve bütün tutumlarında taşıdıkları hekimlik kimliğine uygun davranışlarda bulunmalarını bekliyoruz. Hekim olsun, olmasın tüm yurttaşlarımızı ayrımcılık karşıtı olmaya, duygu ve düşüncelerini küfür ve hakaret içermeyen sözlerle ifade etmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi