Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Füsun Sayek’in yakalandığı meme kanseri nedeniyle 16 Ekim 2006’da aramızdan ayrılmasının üzerinden 13 yıl geçti. Dr. Füsun Sayek’in Türkiye hekimlik ortamı için değerini her geçen gün daha fazla anlıyor, onu her geçen gün daha fazla özlüyoruz.

Mücadele azmi bize güç vermeye ve ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Anısına saygıyla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi