Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 14’üncüsünü 20 Şubat 2023 tarihinde “Deprem Bölgelerinde Sağlık ve Mahremiyet” temasıyla gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleştirilen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve tabip odalarının örgütlendiği alanlar ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Sunumunda TTB ve tabip odalarının deprem bölgesinde kurduğu koordinasyon merkezleri ve sağlık birimleri hakkında bilgi veren Korur Fincancı, depremin ilk gününden itibaren çok sayıda birim, gezici ekip ve koordinasyon merkezleriyle çalışma yürüttüklerini kaydetti. Korur Fincancı konuşmasında sağlık hizmeti sunumunda mahremiyetin öneminde değinirken, deprem bölgesine iletilen yardımlarda bölgenin demografik ve kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulmasının önemini de hatırlattı.

Bültenin temasıyla ilgili söz alan Dr. Murat Civaner ise deprem bölgesinde özel yaşama saygı ile ilgili ciddi sorunların yaşandığını belirterek olağandışı durumlarda mahremiyet konusundaki ihlallerin, bir müddet sonra olağanlaşmaya evrilebileceği ve bu ihlallerin norm haline gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu kapsamda geçici yerleşim alanlarının kurallarına uygun kurulmasının önemine değinen Civaner, alanların kurulmasında ses ve görüntü mahremiyetinin öncelikle dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ses ve görüntü mahremiyeti dikkate alınmadığında ise temel kişisel hakları korumanın mümkün olamayacağını kaydeden Civaner, bu durumun insanların güvenlik duygularını zedelediğini açıkladı. Civaner, mahremiyeti öncelemeyen anlayışın cinsel şiddetin koşullarını da oluşturduğunu belirtirken, özellikle dezavantajlı gurupların güvenliği için önlemlerin alınması gerektiğini iletti. Civaner, konuşmasında sağlık hizmeti sunanların bu konuda yapması gerekenleri de sıralayarak bunları; sağlık hizmeti sunulan alanların güveliğinin sağlanması, hasta kayıtlarının gizliliğinin korunması, hekim-hasta ilişkisinde çevirmen desteğine dikkat edilmesi, sağlık emekçilerinin mahremiyeti ihlal edebilecek sosyal medya paylaşımlarından kaçınması olarak sıraladı. Civaner, medyanın deprem bölgesini haberleştirme pratiklerinde etik değerlere uyması gerektiğini de vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Saha aktarımları bölümünde ise Dr. Ümit Şahin Adıyaman’dan; Dr. Ali Kanatlı Hatay’dan; Dr. Mehmet Antmen ise Osmaniye’den bilgi aktardı.

Aktarımlarda şu konuların altı çizildi:

  • Deprem bölgelerinde organizasyon eksikliği giderilememiştir.
  • Organizasyonda yaşanan sorunlar bölgeye giden gönüllü hekimlerin yaşam ve çalışma koşullarını bozmaktadır.
  • Bazı çadır alanlarında ciddi düzensizlikler bulunmaktadır. Çadırlar arasındaki mesafe ve çadırların zemin yüksekliğinde kurallar uygulanmamıştır.
  • Lojistik sorunlar devam etmektedir.
     İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri