Diyarbakır Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında 17 Mart 2019 Cumartesi günü “Bir Meslek Örgütü Olarak Yaşam Hakkını Savunmak” başlıklı panel gerçekleştirildi. Kolaylaştırıcılığını Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı Dr. Selim Ölçer’in yaptığı panele, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin ardından, Diyarbakır Tabip Odası’nca bu yıl TTB Merkez Konseyi’ne verilen “Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü”nün törenine geçildi. Törene TTB Merkez Konseyi adına Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, İkinci Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Taner Gören katıldılar.

Etkinlikte ayrıca, meslekte 25. yılını dolduran ve son bir yıl içinde akademik unvan alan hekimlere de plaket verildi.