TTB Heyeti, Mardin’de sözleşmesi feshedilen ve açığa alınan hekimlerin durumuna dair bilgi alışverişinde bulunmak üzere, 3 Ağustos 2016 tarihinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş ve Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz’u ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Heyette TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ve Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Uzun yer aldı.

Görüşmede 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin sağlık ortamına etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca ziyaret esnasında Mardin Valiliği’nin oluru ile Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce sözleşmeleri tek taraflı feshedilen hekimlerin durumuna ilişkin TTB’nin görüşleri ve hekimlerin mağduriyetleri aktarıldı.

Olumlu bir atmosferde geçen görüşmede, bahsi geçen meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin daha da artmaması için konunun takipçisi olacağımız dile getirildi.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi