TTB Merkez Konseyi, ABD'nin Orlando kentinde meydana gelen saldırıyı kınadı.

Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz!

Terör bu kez 12 Haziran 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando kentinde LGBTi bireyleri hedef almış ve onlarca LGBTi bireyi katletmiştir.

Tüm dünyada artan şiddet ve çatışma ortamı, kontrolsüz silahlanma, uluslararası hukukun çiğnenmesi, taşeron silahlı örgütlerin devletlerce desteklenmesi sonucunda oluşan şiddet kaosu sonucu milyonlarca sivil insan yerinden yurdundan edilmiş, bir o kadar sivil de katledilmiştir. Bu şiddet sarmalında ardı arkası kesilmeyen katliamların bugüne değin en yaygın sözde gerekçeleri etnisite ve mezhep olmuşken, gelinen nokta insanların cinsel yönelimleri nedeniyle topluca katledilmeleri olmuştur.

Başta Orlando’da katledilen LGBTi bireylerin yakınları olmak üzere, dünya LGBTi kamuoyuna başsağlığı diler, katledilen LGBTi bireylerin ise huzur içinde uyumasını ümit ederiz.  

İnsanlığın yüzlerce yıllık ilerici birikimini hiçe sayan bu terör ortamını ve tüm destekçilerini lanetliyoruz. En büyük mağdurların siviller olduğu bu kan siyasetine bir son verilmesi için tüm devletleri yaşam hakkını önceleyen gerçekçi sorumluluklar almaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi