“Pencereye gel!

Havaları dinle bir:

Sesimiz yanındadır,

Sesimiz seninledir…”

Emeğimiz, sağlığımız ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağımızı bugün bir kez daha gösterdik.

Gerçekleştirdiğimiz G(ö)REV, Ekim ayında başlattığımız mücadelemizin bir parçası ve devamıdır. Biz hekimler “Beyaz Yürüyüş”le, “Beyaz Forum”la, “Beyaz Nöbet”le ve 15 Aralık’taki bir günlük G(ö)REV’le çalışma koşullarımızdaki, ekonomik ve özlük haklarımızdaki sorunları, gelecek kaygılarımızı bizi duymayanlara/görmeyenlere anlatmaya çalıştık. Bugün bizi duymayanlara/görmeyenlere emeğimizin gücünü bir kez daha gösterdik. Meslektaşlarımız Türkiye’nin birçok ilinde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlığı merkezlerinde, emeğine, halkın sağlık hakkına sahip çıkacağını bir kez daha G(ö)REV ile ortaya koydu.

Başta haklarına sahip çıkan, sözünü kuran meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına ve tüm süreçlerde olduğu gibi bugün de eylemimize destek veren topluma; emek-meslek örgütlerine; sanatçı, yazar, akademisyenlere; siyasi partilere ve basın emekçilerine çok teşekkür ederiz.

Yoğun katılım ile gerçekleşen eylemimiz gelecek için bizlere umut vermiştir. Örgütlü mücadelemizin sonunda haklı taleplerimizi de elde edeceğiz.

14 Mart sürecine örgütlü gücümüz ve toplumun gösterdiği dayanışma ile gidiyoruz. Daha uzun süreli görev eylemleri yapmadan haklı taleplerimizin karşılanması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.

Hep birlikte mücadele ederek haklarımızı kazanacağımızı, sağlığımıza ve geleceğimize sahip çıkacağımızı biliyoruz, çünkü “Emek Bizim Söz Bizim!”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi