Çeşitli ülkelerden 207 sağlıkçı, akademisyen ve araştırmacı ile sağlık ve insan hakları alanlarındaki 25 kuruluşun imzasını taşıyan ve Türkiye’de akademisyenlerin ve hekimlerin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacını taşıyan bir yazı, İngiltere’de yayımlanan tıp dergisi Lancet’in 27 Temmuz 2017 tarihli sayısında yer aldı.

Yazıda, 15 Temmuz 2015 darbe girişiminin ardından Türkiye’de Hükümet’in geçici olağanüstü hal çerçevesinde çeşitli önlemlere başvurduğu ancak, bu önlemlerin sivil özgürlükleri ve demokrasiyi tahrip edici boyutlara taşındığı belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği’nin bu süreçte yaptığı çağrılara da yer verilen yazıda, uluslararası akademik topluluğun bu tabloya sessiz kalamayacağı vurgulandı. Yazıda, “Hükümetin ve üniversitelerin tutumunu onaylamadığımızı ifade ederek güçlü bir tepki vermemiz gerekiyor; işlerini kaybeden meslektaşlarımızın hemen görevlerine iadesini istiyor, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, bu arada sivil hakların sağlık hakkının ön koşulu olduğunu ısrarla vurguluyoruz” denildi.

Yazının orijinali için tıklayınız.

Yazının Türkçe çevirisi için tıklayınız. 

İmzacı listesi için tıklayınız.